RKW

Według wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej, apartyjny Ruch Kontroli Wyborów w znacznym stopniu przyczynił się do ograniczenia nadużyć podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Był to społeczny, oddolny ruch ludzi patrzących władzy – w tym przypadku komisjom wyborczym – na ręce. Było nas tak wielu i tak dobrze zorganizowanych, że postanowiliśmy sformalizować RKW. Od soboty jest to Stowarzyszenie. Podczas zjazdu w Częstochowie podjęliśmy decyzję, by RKW posiadało osobowość prawną. Powołaliśmy więc „Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy”. Statut przewiduje demokratyczne powołanie zarządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przewodniczącym RKW został Jerzy Targalski, mnie wybrano do Komisji Rewizyjnej. Przypominam, że członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto sprzeciwia się fałszerstwom wyborczym i stoi na stanowisku, że to władza jest dla nas, a nie my dla władzy. Władza bez obywatelskiej kontroli zawsze kończy jako mniej lub bardziej groteskowa dyktatura. O zjeździe założycielskim stowarzyszenia można przeczytać m.in. na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich: http://sdp.pl/informacje/11451,rkw-zadecydowal-o-osobowosci-prawnej

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.