Interpelacje

Interpelacje oznaczone kolorem czerwonym oznaczają dotychczasowy brak odpowiedzi, kolor niebieski oznacza interpelacje, na które Prezydent Bydgoszczy udzielił odpowiedzi.

62||17.02.2016 Interpelacja w sprawie Szpitala miejskiego w Bydgoszczy

61||17.02.2016 Interpelacja w sprawie nakazów Sądów

60|| 16.12.2015 Interpelacja w sprawie szpitala miejskiego
Odpowiedź Prezydenta
Moja odpowiedź

Wniosek w sprawie budżetu na 2016 rok

Wniosek w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

59|| 10.12.2015 Interpelacja w sprawie przetargu na wykonanie placu przy ul. Toruńskiej 300
Odpowiedź Prezydenta
Moja odpowiedź
Odpowiedź Prezydenta

58|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie ITS
Odpowiedź Prezydenta

57|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie targowiska
Odpowiedź Prezydenta

56|| 25.11. 2015 Interpelacja w sprawie inwalidów z niebieską kartą parkingową
Odpowiedź Prezydenta
Moja odpowiedź

55|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie strategii osiedla Czyżkówko
Odpowiedź Prezydenta

54|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie drogi wodnej Koronowo – Bydgoszcz
Odpowiedź Prezydenta

53|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie punktu obsługi mieszkańców
Odpowiedź Prezydenta
Odpowiedź Prezydenta

52|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej
Odpowiedź Prezydenta

51|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie zakończenia budowy przy rondzie Maczka
Odpowiedź Prezydenta

50|| 25.11.2015 Interpelacja w sprawie publikowania stanowisk Rady Miasta Bydgoszczy i Komisji
Odpowiedź Prezydenta
Moja odpowiedź

49|| 28.10.2015 Interpelacja w sprawie postępowania ws. mobbingu
Odpowiedź Prezydenta

48|| 28.10.2015 Interpelacja w sprawie formy przeprowadzania konsultacji społecznych
Odpowiedź Prezydenta

47|| 23.09.2015 Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o zgromadzeniach
Odpowiedź Prezydenta

46|| 23.09.2015 Interpelacja w sprawie KPE-C
Odpowiedź Prezydenta

45|| 23.09.2015 Interpelacja w sprawe programu 5/6 na Osiedlu Smukła/Opławiec/Janowo
Odpowiedź Prezydenta

Wniosek w sprawie terminów budowy u. Ogińskiego, ul. Kujawskiej i przebudowy ul. Grunwaldzkiej

44|| 1.07.2015 Interpelacja w sprawie standardów składania pytań do projektów przez radnych RM
Odpowiedź Prezydenta

43|| 25.06.2015 Interpelacja w sprawie zamówienia publicznego linii autobusowych linii 51, 58 i 76
Odpowiedź Prezydenta

42|| 25.06.2015 Interpelacja w prawie problemów z wodą na cmentarzu przy ul. Wiślanej
Odpowiedź Prezydenta

41|| 25.06.2015 Interpelacja w sprawie wizyty Prezydenta Miasta na budowie oraz kupna domu od dewelopera przez rodzinę Prezydenta
Odpowiedź Prezydenta

40|| 25.06.2015 Interpelacja w sprawie przestrzegania prawa dotyczącego odpowiedzi w terminie
Odpowiedź Prezydenta

39|| 11.06.2015 Interpelacja w sprawie dokumentów przetargowych
Odpowiedź Prezydenta

38|| 11.06.2015 Interpelacja w sprawie rocznych nagród
Odpowiedź Prezydenta

37|| 11.06.2015 Interpelacja w sprawie przetargów na obsługę linii autobusowych
Odpowiedź Prezydenta

36|| 25.05.2015 Interpelacja w sprawie interpelacji
Odpowiedź Prezydenta cz.1
Moja odpowiedź

35|| 25.05.2015 Interpelacja w sprawie przebudowy m.in. Węzła Zachodniego
Odpowiedź Prezydenta

34|| 25.05.2015 Interpelacja w sprawie harmonogramów przebudowy ulic
Odpowiedź Prezydenta

33|| 25.05.2015 Interpelacja w sprawie Czyżkówka
Odpowiedź Prezydenta

32b|| Wniosek w sprawie odebrania głosu radnemu  oraz skarga solca kujawskiego 29.04.2015
Odpowiedź Prezydenta

32a|| Oświadczenie – Szpital Miejski 

32|| 08.04.2015 Interpelacja w sprawie konsultacji
Odpowiedź Prezydenta

31|| 31.01.2015 Walne Zgromadzenie Wspólników Kino-Centrum Fordon
Odpowiedź Prezydenta

30|| 31.01.2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WKS Zawisza
Odpowiedź Prezydenta

29|| 31.01.2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŻKS Polonia Bydgoszcz
Odpowiedź Prezydenta

28|| 31.01.2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Łuczniczka
Odpowiedź Prezydenta

27|| 22.01.2015 Interpelacja w sprawie zastępowania w czasie urlopu Prezydenta
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

26|| 22.01.2015 Interpelacja w sprawie budowy dróg osiedlowych do Osiedla Eskulapa
Odpowiedź Prezydenta

25|| 22.01.2015 Interpelacja w sprawie nie udzielenia odpowiedzi Radnemu w terminie
Odpowiedź Prezydenta

24|| 22.01.2015 Interpelacja dotycząca wykazu umów o dzieło w spółka Miasta
Odpowiedź Prezydenta

23|| 18.01.2015 Interpelacja Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

22|| 17.01.2015 Interpelacja w sprawie RO Tatrzańskie
Odpowiedź Prezydenta z 5 lutego 2015
Odpowiedź Prezydenta z 10 lutego

21|| 13.01.2015  Poprawka do budżetu Miasta Bydgoszczy – Ruch Obywatelski Lepsza Bydgoszcz
- negatywnie zaopiniowane przez Prezydenta

20|| 13.01.2015 Poprawka do budżetu Miasta Bydgoszczy w sprawie budowy dróg osiedlowych
- negatywnie zaopiniowane przez Prezydenta

19|| 04.01.2015 Interpelacja o udostępnienie mi wykazu umów o dzieło, umów-zlecenie, umów autorskich i innych umów cywilno-prawnych
odpowiedź Prezydenta – kliknij
moja odpowiedź – 22.01.2015 – kliknij
Moja ponowna odpowiedź

18|| 27.12.2014 Interpelacja w przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy

Odpowiedź Prezydenta – kliknij

17|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie telefonu służbowego
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
Moja odpowiedź – 22.01.2015 – kliknij

16|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawi opóźnienie oddania do użytku Oddziału Chirurgii
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

15|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie budowy dróg dojazdowych
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

14|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie dzielnicy Janowo
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

13|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie inwestycji w dzielnicy Smukała-Opławiec-Janowo
Odpowiedź Prezydenta – kliknij 

12|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie inwestycji w dzielnicy Smukała
Odpowiedź Prezydenta – kliknij 

11|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej
Odpowiedź Prezydenta – kliknij 

10|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie wznowienia prac nad koncepcją dotyczącą użeglownienia odcinka rzeki Brdy
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
Moja odpowiedź – 22.01.2015 – kliknij
Odpowiedź Prezydenta

9|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie ścieżek rowerowych
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

8|| 22.12.2014 Interpelacja w zmiany pozwolenia wodno prawnego dla MWiK
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

7|| 22.12.2014 Interpelacja w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smukała-Janowo
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

6|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie protokołu Sesji Rady Miasta 
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
- sprawa załatwiona

5|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie uchwały
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
szpital – Uchwała Rady Miasta
Moja odpowiedź 22.01.2015 – kliknij

Odpowiedź Prezydenta

4|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie likwidacji wysypisk śmieci w dzielnicy Opławiec
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
Sprawa załatwiona – kliknij

3|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie spotkania Prezydenta z Radami Osiedlowymi
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
express_o budżecie obywatelskim (kliknij)

2|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie korzystania z urlopu
Odpowiedź Prezydenta – kliknij

1|| 12.12.2014 Interpelacja w sprawie budowy dróg osiedlowych
Odpowiedź Prezydenta – kliknij
Moja odpowiedź – 22.01.2015 – kliknij

Odpowiedź Prezydenta

2 Komentarze

  1. Jesteśmy członkami Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Szp. Miejskim w Bydgoszczy od pażdziernika 2015 r. nie możemy wybrać naszych wkładów , ponieważ nie ma nowego zarzadu . Dlaczego pani dyr. Lewandowska nic nie robi w tym kierunku ?

  2. Jesteśmy członkami KZP w szpitalu Miejskim w Bydgoszczy . Od pażdziernika 2015 r. nie możemy odzyskać naszych wkładów . Nie utworzono nowego zarządu do dnia dzisiejszego . Panią dyr, nie interesują sprawy kasy zapomogowo pożyczkowej . Jak mamy odzyskać nasze pieniądze ?

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.