XLVI SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – 21 czerwiec 2017

Bydgoszcz, 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 poz. 730, poz. 935)
z w o ł u j ę
XLVI SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 1. Ślubowanie Radnych Rady Miasta Bydgoszczy.

 1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Uchwalenie porządku obrad.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta:

 • Nr XLIV odbytej dnia 24 maja 2017 r.

 1. Wystąpienie Pana Jarosława Gołębiewskiego – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – na temat drogi ekspresowej S10.

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bydgoszczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za rok 2016.

 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Violetty Wasielak – Winkler do usunięcia naruszenia prawa.

 3. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Jagiellońska 17” w Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Witalni” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (6).

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (6).

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/346/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Miasta Bydgoszczy do Stowarzyszenia Inland Waterways International (IWI).

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy.

 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wydanych decyzjach i zgłoszonych żądaniach w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Jeleniej.

 4. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej w Bydgoszczy przy ulicy ks. Józefa Schulza.

 5. Projekt uchwały w sprawie realizacji roszczenia wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się w budynku przy ul. Bohaterów Kragujewca 17 o nabycie nieruchomości przyległej w celu utworzenia działki budowlanej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

 6. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 8, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy.

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów.

 2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Września 1939 roku w Bydgoszczy”.

 3. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.

 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy”.

 5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy”.

 6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 22 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy”.

 7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w Bydgoszczy”.

 8. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy”.

 9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 25 im. Aleksandra Fredry w Bydgoszczy”.

 10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy”.

 11. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Gimnazjum nr 28 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy”.

 12. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy”.

 13. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy”.

 14. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego im. Teresy Ciepły w Bydgoszczy”.

 15. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 17 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy”.

 16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 20 w Bydgoszczy”.

 17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy”.

 18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy”.

 19. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 23 w Bydgoszczy”.

 20. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy”.

 21. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 26 im. Huberta Wagnera w Bydgoszczy”.

 22. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 27 w Bydgoszczy”.

 23. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 28 im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy”.

 24. Projekt uchwały w sprawie likwidacji miejskiej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół nr 36 w Bydgoszczy”.

 1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Okole.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Tatrzańskiego.

 3. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Terenów Nadwiślańskich.

 4. Projekt uchwały w sprawie wyborów do Rady Osiedla Wzgórze Wolności.

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania zarządzenia Nr 6/AZ/2017 o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (RM.1510.100.2017).

 1. Zlecenie zadania do merytorycznej Komisji Rady Miasta Bydgoszczy dot. zbadania skargi (RM.1510.101.2017).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

 1. Komunikaty.

 2. Zakończenie sesji.

 

dr Zbigniew Sobociński

 

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.