XLIV SESJA RADY MIASTA BYDGOSZCZY – zapraszam

 Bydgoszcz, 17 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730)
z w o ł u j ę
XLIV SESJĘ RADY MIASTA BYDGOSZCZY
w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 900
w sali sesyjnej im. Jana Maciaszka
ratusz /II piętro/ ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie kworum.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. „27 lat Samorządu – 1990 – 2017” – wystąpienie prof. Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i współtwórcy ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.

  5. Wręczenie Medali Prezydenta Bydgoszczy za wkład w rozwój bydgoskiego samorządu.

  1. Stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

  2. Zakończenie sesji.

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730). Informuję, iż projekt stanowiska dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

dr Zbigniew Sobociński

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.